طریقه مصرف ادویه مخصوص پیتزای دریا ستاره

قبل از پخت پیتزا، ادویه را به مواد روی پیتزا اضافه و مخلوط کنید.